Dil Gelişimine Özel Yaklaşım

Erken yaşlarda dil gelişiminin çocuğun bilişsel gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Araştırmalar göstermektedir ki, dil becerisi gelişmiş olan çocukların akademik başarısı da daha yüksektir. İz Çocuk Gelişim Merkezleri eğitim programları hedeflerinde dil becerilerinin desteklenmesine özel bir yer vermekteyiz. Sadece “yabancı dil” üzerine  değil, “dil” üzerine odaklanarak Türkçe ve İngilizce’yi etkin kullanan çocuklar yetiştirmekteyiz.

iz 20

2. Adım Programı - Sosyal - Duygusal Gelişim

Çocuğun gerçek yaşamına anlamlı değerler katabilmek için akademik ve bilişsel gelişim destek programımızın yanı sıra eğitim yaklaşımımızda sosyal-duygusal gelişime önem vererek daha mutlu ve hayata hazır bireyler yetiştirmeyi esas kabul etmekteyiz. Merkezlerimizin eğitim programlarında çocuklarımızın sosyal-duygusal gelişimini destekleyen “İkinci Adım” programını uygulamaktayız. Türkiye’de okul öncesinde ilk kez İz Çocuk Gelişim Merkezleri’nde uygulanan bu program kapsamında, çocukların farklılıklara saygı, empati, çatışma çözme, öfke yönetimi, özgüven, iletişim becerileri, çevre bilinci gibi sosyal becerilerini geliştirmekteyiz.

iz 22

Atölyeler – Yaratıcılık ile Günü Tamamlama

iz 10İsviçreli eğitim reformcusu Pestalozzi’nin “Çocuklar kafalarını, ellerini ve yüreklerini kullanarak öğrensinler” yaklaşımı ile programımızda çok çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Atölyeler aracılığıyla çocukların öğrenme isteklerini, ilgilerini çeken etkinliklerle desteklemek, beceri ve eğilimlerini keşfetmelerini sağlamaktayız. Çocuklarımız mutfakta kurabiye pişirirken Fen Bilgisi ve Matematik alanında beceriler kazanmakta, bahçeyi kazıp karıncaları izlerken zihinlerini doğa bilimlerine açmakta, oynarken öğrenme sevgisi kazanmaktadırlar. Çocukta güven duygusunu pekiştirmek ve zaman yönetimini geliştirmek amacıyla, günlük eğitim programını atölye çalışmaları ile tamamlamaktayız.

  • “MUTFAKTAYIZ” Atölye Çalışması
  • “DOĞADAYIZ” (Gözlem) Atölye Çalışması
  • “SANATTAYIZ” Kağıt-Resim-Seramik  Atölye Çalışması
  • “HAREKETLİYİZ” Çocuk Yogası-Dans-Ritim-Jimnastik Atölyeleri
  • “MÜZİKTEYİZ” Müzik-Hareket-Orff Atölyesi
  • “TARLADAYIZ” ( Üretim ve Satış) Atölyesi
  • “SESSİZDEYİZ” Kütüphane ve Drama Atölyesi

Aile Katılımı Modeli

Aile Katılımı’nı destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin kalıcılığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Anne-babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları amacıyla ailenin okulu, okulun aileyi paydaş gördüğü bir yaklaşım ile farklı etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. AÇEV’in “Anne Destek”, Baba Destek”, “Aile Mektupları” gibi uzun yıllardır yaygın olarak uyguladığı programlarda kazandığı deneyim ve birikim, “Aile Katılımı” programımızda yer almaktadır. Çocuğun sağlıklı gelişimi için özel etkinliklerle aileyi sürecin içine alıyoruz.SAM_5840

Yabancı Dil Eğitimi

SAM_0063Okul öncesi döneminde, yabancı dil öğreniminin, çocuklarda soyut düşünme yeteneğini, kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerini geliştirdiğini, aynı zamanda farklılıklara anlayışın gelişmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Merkezlerimizde, çocukların erken yaşta  yabancı dile alışkanlık kazanarak, kendilerini rahat hissetmeleri için, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve fiziksel aktivitelere dayalı, çocukların oynayarak, görerek, deneyerek öğrenmesini temel alan etkinlikler uyguluyor, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve sarmal bir yapıya sahip olan yabancı dil programında, çocuklar  sınıf öğretmenleri ile işlenen tema ve konuları  İngilizce derslerinde de bağlantılı kavramlar olarak pekiştirmektedirler. Çocukların yaş seviyelerine uygun olarak,  İngilizce ders saatleri artmakta olup, yabancı dil becerileri geliştirilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi - Bireysel ve Kurumsal

SAM_0030Uygulanan ölçme-değerlendirme programları, her çocuğun bireysel  gelişimlerini gözlemler, takip eder, bireysel veriler ile bütünsel değerlendirme gerçekleştirmekteyiz.  Amacımız, okul öncesi dönemdeki çocukları yaşlarına,  ilgilerine, gelişim ve gereksinimlerine uygun olarak tanıma, takip-değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak değerlendirmekteyiz.

Bilimsel ölçütlere dayalı geri bildirimlerle anne-babalara çocuğunu daha yakından tanıma imkânı sağlamaktayız. Ölçme-değerlendirmede bütünsel bir yaklaşım ile, çocuklar ,  öğretmenler ve  akademik programları değerlendirerek,  sürekli öğrenen ve gelişen bir sistemi gerçekleştirmekteyiz.

Öğretmen Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim

SAM_2709Etkin  eğitim programları,  nitelikli ve deneyimli bir akademik kadroyu gerektirir. Okul öncesi eğitiminde fiziksel donanım, öğrenme ortamları ve eğitim programlarının kalitesi ne denli yüksek olursa olsun, hedeflenen başarı, bu programları gerçekleştiren öğretmenlerin niteliğine bağlı olduğunun bilincindeyiz.

İz Çocuk Gelişim Merkezleri öğretmen eğitimlerini, AÇEV’in  uzun yıllar başarı ile gerçekleştirdiği öğretmen eğitimi programlarının deneyimi ve  ekip ruhuyla gerçekleştirmekteyiz.  Öğretmenlerimizi ders yılı öncesinde verilen mesleki eğitimler, ders yılı süresince gözlem, geri bildirim ve gelişimi sağlayan sürekli eğitimlerle desteklemekteyiz.